За житейските грижи


Продължавам да говоря върху Вашето оплакване за наплива на мисли, породени от житейски занятия.